De boeken Sluimering, Ontwaken, Opstand en Onthulling zijn de delen van de serie: De vier ruiters.
Deze apocalyptische reeks romans over de komst van het rijk van de antichrist en de rol van de kerk in de eindtijd is gebaseerd op uitgebreide research en studie van de Bijbel. Na het lezen kijk je met andere ogen naar het nieuws en ben je aangevuurd tot gebed en volharding in geloof.
Back to Top