Weerspiegelingen. Een dagboek over hoe je als christen God weerspiegelt. Elke spread bevat twee Bijbelteksten met een korte overdenking, een over God en een over jou.
Dichter bij Jezus. Een gedichtenbundel van Leo Heuvelman. Het bevat zestig gedichten rondom vier thema’s: het volgen van Jezus; de liefde van Jezus, Jezus de Trooster en Jezus de Verlosser.
Back to Top