Eiland8 is een collectieve broedplaats voor creatieve ondernemers te midden van Kanaleneiland. Kanaleneiland is een wijk van de stad Utrecht, welke wordt gekarakteriseerd door veel semi-hoogbouw. Aan de hand van uiteenlopende initiatieven en projecten, werkte Eiland8 aan imagoverbetering, leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Het logo is geïnspireerd op het typische uiterlijk van Kanaleneiland. Het beeldmerk bestaat uit 8 balken, die staan voor de 8 flatgebouwen welke het centrum zijn van het werkgebied van de organisatie. Het verbindende karakter van de organisatie is te zien in het midden van het beeldmerk. De E en de 8 vormen samen het beeldmerk.
Back to Top